Świadectwa zootechniczne – dokumenty ważne i niezbędne | Cz. 2. Zwierzęta hodowlane czystorasowe
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Znakowanie soków i nektarów, syropów owocowych oraz cukru
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania soków i nektarów, syropów owocowych oraz produktów
Więcej…
Wniosek KRIR o umożliwienie emerytowi dalszego prowadzenia gospodarstwa – wyjaśnienia MRiRW
Odpowiadając na wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Więcej…
UE wstrzymuje zgodę na regionalizację dla Ukrainy
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Kukurydza – nowy produkt na Giełdowym Rynku Rolnym
Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w
Więcej…
10 firm będzie świadczyć w 2021 roku usługi utylizacyjne dofinansowywane przez ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w
Więcej…
Osoby dbające o zdrowie wybierają żywność bez GMO
Wśród Polaków coraz bardziej widoczne są tendencje prozdrowotne – takie wnioski wynikają z analiz różnych badań ankietowych przeprowadzonych w ostatnich
Więcej…
Jakość handlowa dań gotowych
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych (z nadzieniem, w sosach,
Więcej…
3…2…1… tygodni przed wycieleniem! Cz. 2.
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Poczta Polska i Lasy Państwowe wspólnie dla środowiska
Poczta Polska oraz Lasy Państwowe zawarły dziś porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć prośrodowiskowych. Współpraca w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Poczty Polskiej,
Więcej…
„Grypowy” dramat hodowców drobiu w Azji
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej…
Budujemy prototyp „paszportu” dla żywności
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GovTech Polska zorganizowali warsztat PROTOTYPOWANIE w ramach realizacji projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja polskiej żywności. Celem
Więcej…