Siew  kukurydzy

Siew kukurydzy

Staranne przeprowadzenie siewu nasion jest jednym z najważniejszych elementów współczesnej technologii uprawy kukurydzy. Roślina ta wykazuje stosunkowo dużą wrażliwość na błędy uprawowe popełnione w tym ważnym dla niej okresie, dlatego też jakość siewu w dużym stopniu...
Taksonomia sprawozdania komisji Parlamentu Europejskiego na temat zrównoważonych inwestycji – pozytywne, ale nadal niesatysfakcjonujące zmiany w stosunku do projektu sprawozdania

Taksonomia sprawozdania komisji Parlamentu Europejskiego na temat zrównoważonych inwestycji – pozytywne, ale nadal niesatysfakcjonujące zmiany w stosunku do projektu sprawozdania

Sprawozdanie, które było wczoraj przedmiotem głosowania w COM ENVI i COM ECON dodało nowy element złożoności, który może przełożyć się na dodatkowe obciążenia administracyjne w sektorach opierających się na rolnictwie i leśnictwie. Sprawozdanie, poprzez włączenie...