W Sejmie o tzw. „ustawie odorowej”

W Sejmie o tzw. „ustawie odorowej”

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematowu tzw. „ustawy odorowej”. W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych na czele z Prezesem...
Program dla Szkół – podsumowanie

Program dla Szkół – podsumowanie

Z „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 porcji mln owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). Na program wydatkowano łącznie 345 mln zł (231,9 mln zł to wydatki za rok szkolny...