Plany zapobiegania skutkom suszy

Plany zapobiegania skutkom suszy

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym Programem Rozwoju...
AgroEnergia – wsparcie dla polskiej wsi

AgroEnergia – wsparcie dla polskiej wsi

Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej nowemu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”. Celem programu „AgroEnergia” jest kompleksowe...