Nadzór jest, ale koncepcji brak

Nadzór jest, ale koncepcji brak

NIK o nadzorze właścicielskim Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej Ministerialny nadzór nad spółkami z branży rolno-spożywczej w większości prowadzony był prawidłowo. Nie wpłynął jednak w znaczącym stopniu na...
Dziedziczenie a Premia dla Młodych Rolników

Dziedziczenie a Premia dla Młodych Rolników

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej >>> w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty...
Hdowcy „POLSUS”

Hdowcy „POLSUS”

dr Piotr Kołodziejczyk Każdego dnia dowiadujemy się o nowych ogniskach ASF u świń. Choroba pędzi i dziesiątkuje stada. To my,  hodowcy,  musimy dać przykład innym,  jak chronić stado przed wtargnięciem wirusa do chlewni....
Woda dla rolnictwa

Woda dla rolnictwa

Suszy łatwiej zapobiegać, niż likwidować jej skutki. Tymczasem zapóźnienia i zaniedbania w tym zakresie,  w naszym kraju dotyczą paru dekad. To m.in. efekt kilkudziesięciu lat osuszania Polski, a nie zatrzymywania istniejących zasobów wodnych. To za Gierka...