Efektywne nawożenie kukurydzy

Efektywne nawożenie kukurydzy

Najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr – potencjał plonotwórczy kukurydzy jest zdecydowanie wyższy od możliwości plonotwórczych typowych zbóż. Przy starannej agrotechnice w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać plon ziarna przekraczający...
Zdrowie roślin – dwie nowe ustawy

Zdrowie roślin – dwie nowe ustawy

W dniu 14 marca 2020 r. weszły w życie dwie ważne ustawy regulujące pracę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wdrażające przepisy unijne w zakresie nowego prawa zdrowia roślin oraz kontroli urzędowych. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie...
Opiniowanie rocznych planów łowieckich a koronawirus

Opiniowanie rocznych planów łowieckich a koronawirus

Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 17 marca 2020 r. zwróciło się z prośbą, aby zatwierdzanie, uzgadnianie i opiniowanie rocznych planów łowieckich, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) odbywało się...