Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ostrzegają przed zagrożeniem dla strategicznych interesów UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i dochodów z działalności rolniczej.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ostrzegają przed zagrożeniem dla strategicznych interesów UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i dochodów z działalności rolniczej.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj dwie bardzo ambitne strategie. Ich sukces zależeć będzie od podmiotów działających w terenie: rolników, właścicieli lasów, ich spółdzielni i innych użytkowników gruntów. Przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych...
eRolnik z portalem ogłoszeń

eRolnik z portalem ogłoszeń

W związku z wejściem w życie w dniu 12 czerwca 2020 r. przepisów art. 2a ust. 4a-4h znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nakładających na KOWR obowiązek utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego umożliwiającego...