Nowa polityka promocyjna UE – konsultacje

Nowa polityka promocyjna UE – konsultacje

Do 10 lipca potrwają konsultacje projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2021 r. z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów. Projekt założeń Rocznego Programu Prac 30 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń...