Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020

Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO,...