Początek zbioru kukurydzy na ziarno

Początek zbioru kukurydzy na ziarno

Na początku października rozpoczęły się wreszcie długo wyczekiwane zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku żniwa kukurydziane rozpoczęły się z dużym opóźnieniem, które było spowodowane niestandardowym przebiegiem wiosennych warunków pogodowych. Podczas siewów było...
Sesja EKG/ONZ na temat norm jakościowych dla mięsa

Sesja EKG/ONZ na temat norm jakościowych dla mięsa

12 października rozpoczęła się 28. sesja Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa funkcjonującej w ramach Grupy Roboczej do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG/ONZ). Tegoroczne posiedzenie, z powodu panującej...
#ForestBiodiversity czyli bioróżnorodność w lesie to nowa platforma ukazująca, w jaki sposób zrównoważona gospodarka leśna pomaga realizować priorytety Europejskiego Zielonego Ładu

#ForestBiodiversity czyli bioróżnorodność w lesie to nowa platforma ukazująca, w jaki sposób zrównoważona gospodarka leśna pomaga realizować priorytety Europejskiego Zielonego Ładu

Słuchajcie strażników europejskich lasów, zrozumcie ich działania w terenie, wyciągajcie wnioski z ich doświadczeń i nie myślcie stereotypowo” W skrócie, oto przesłanie nowej inicjatywy podnoszącej świadomość zatytułowanej #ForestBiodiversity, która została...