Podsumowanie sezonu uprawy kukurydzy na kiszonkę

Podsumowanie sezonu uprawy kukurydzy na kiszonkę

Tegoroczny sezon uprawy kukurydzy na kiszonkę należy zaliczyć do udanych. Pomimo początkowo trudnych warunków pogodowych, rolnicy uzyskali wysokie plony biomasy, podobnie jak w deszczowym roku 2017. W momencie rozpoczęcia siewu kukurydzy na kiszonkę występował...
MRiRW w sprawie pomocy producentom ziemniaków

MRiRW w sprawie pomocy producentom ziemniaków

W odpowiedzi na nasze pismo w sprawie problemów producentów ziemniaków związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nabór wniosków o pomoc w ramach instrumentu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem...
Energa wysiewa łąki i ratuje pszczoły

Energa wysiewa łąki i ratuje pszczoły

Energa z Grupy ORLEN inauguruje projekt „Energia bioróżnorodności”, mający na celu odtwarzanie ekosystemów łąkowych. Łącznie prawie 2,7 hektara łąk kwietnych zostało wysianych na obszarze składowiska odpadów paleniskowych oraz przed siedzibą Energa Elektrownie...