W niedzielę 12 maja br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 38 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność.” Obchody odbyły się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Spotkanie zorganizowane pod hasłem: Wczoraj… Dziś… Jutro… – Trudne początku, jasne cele było okazją do wspomnień, podsumowań ale też nakreślania planów na przyszłość. Związek zawodowy „Solidarność” RI włączył się aktywnie, między innymi, w walkę o właściwe oznakowanie produkowanej w Europie żywności.

W imieniu Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorza Pięty, gratulacje byłym i obecnym członkom związku składał Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Jan Białkowski.

NSZZ RI „Solidarność” powstał w 1981r.. Zdelegalizowany podczas stanu wojennego odrodził się w końcówce lat 80-tych i na początku 90-tych obok „Solidarności” robotniczej.

Źródło:KOWR