Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbywającym się pod przewodnictwem prezydencji rumuńskiej, przedstawiciele Copa-Cogeca spotkali się Peterem Daeą, rumuńskim ministrem rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w celu przeprowadzenia ważnej i konstruktywnej wymiany poglądów na temat kluczowych dla wspólnoty rolniczej priorytetów. Rozmowy skupiały się na WPR oraz powiązanych z nią tematach, negocjacjach umowy handlowej z Mercosurem, relacjach między technikami agronomicznymi, nowymi technikami hodowli oraz aspektami związanymi ze zmianą klimatu.

W reakcji na wyniki tego spotkania Joe Healy, wiceprzewodniczący Copa, powiedział: „Dziś rano odbyliśmy bardzo interesującą wymianę poglądów z Panem Ministrem. Okazało się, że mamy wspólne cele i podobne obawy. Podkreśliliśmy, że rolnicy nie mogą zaakceptować i zgodzić się na jakiekolwiek cięcia w zakresie budżetu WPR oraz że koniecznym jest udzielenie im odpowiedniego wsparcia, aby nadal mogli wytwarzać odpowiednią ilość bezpiecznej i jakościowo doskonałej żywności, którą konsumenci będą mogli nabyć za rozsądną cenę, a jednocześnie będą mogli dbać o środowisko i obszary wiejskie. Należy co najmniej wycofać się z proponowanej 5% obniżki, a budżet musi zostać w całości sfinansowany. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście tego, że wciąż stawiane są nowe wymagania rolnikom, którzy muszą wpisywać swoje działania w cele dotyczące zmiany klimatu, a także dlatego, że budżet nie został zindeksowany w związku z inflacją.

” Komentując inny ważny temat, tj. negocjacje z Mercosurem, p. Healy dodał: „Chcieliśmy także podkreślić, że europejscy rolnicy sprzeciwiają się jakiemukolwiek porozumieniu z Mercosurem. Już teraz muszą się oni mierzyć z niepewną sytuacją spowodowaną brexitem. Z kolei Brazylia za nic ma europejskie standardy w zakresie produktów importowanych Komisja nie może poświęcać europejskiego rolnictwa na ołtarzu tej umowy. Już w tej chwili nasza samowystarczalność w zakresie wołowiny wynosi 100%, a przy scenariuszu „twardego” brexitu wzrośnie do 116. Zoptymalizowane prowadzenie gospodarstw rolnych pod względem skutecznego zarządzania dwutlenkiem węgla jest bardzo istotne w kontekście zmiany klimatu. Pozbawionym logiki jest zawieranie umów, które pozwalają wwozić do Europy wołowinę produkowaną w krajach, gdzie ta optymalizacja jest znacznie mniejsza. Kiedy dodamy do tego emisje gazów cieplarnianych powstałych w czasie transportu, to oczywistym jest, że umowa ta w naszych oczach stoi w sprzeczności z ambitnymi celami UE w zakresie ochrony klimatu.

Źródło:Copa-Cogeca