„Leasing Index 2019”: Ponad połowa małych polskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć skalę swej działalności. Stanowi to wzrost aż o 21 proc. w stosunku do 2016 roku.
Wobec 41 proc. przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia koniunktury w 2019 r. tylko 22 proc. z nich przygotowuje się na taką ewentualność.

Co ciekawe na przestrzeni ostatnich trzech lat, małe firmy w znacznym stopniu odeszły od zamiaru finansowania swojego rozwoju za pomocą środków własnych – taką formę finansowania rozwoju w 2016 roku deklarowało 83 proc. firm planujących rozwój działalności. Z badania Santander Leasing wynika, że w 2019 roku w swych planach zakłada ją 49 proc. takich firm.


– Mimo zmieniających się nastrojów przedsiębiorców, ponad połowa polskich firm zatrudniających do 49 pracowników planuje rozwój skali działalności. Wynik napawa optymizmem szczególnie w porównaniu do badania z 2016 roku, kiedy skłonność
do inwestycji wykazywało zaledwie jedno na trzy przedsiębiorstwa
– podkreśla Krzysztof Kowalewski, wiceprezes Zarządu Santander Leasing. – Z jednej strony firmy deklarujące chęć rozwoju świadomie wybierają leasing, a z drugiej przedsiębiorcy korzystający z leasingu wykazują o wiele większą chęć rozwoju niż pozostałe firmy – dodaje.

Taki wynik może dziwić. W 2016 roku w mediach nie mówiło się jeszcze tak wiele
o nadchodzącym spowolnieniu. Przed Polską gospodarką były jej – jak się miało okazać – najlepsze lata, potwierdzone wzrostem PKB sięgającym 5 proc. rocznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukać się w kilku czynnikach. Pierwszym
z nich jest przyzwyczajenie do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy nie doświadczyli kryzysu sprzed ponad 10 lat tak mocno, jak
ci z Europy Zachodniej czy Południowej. Firmy, które powstały na przestrzeni ostatniej dekady w zasadzie nie znają innych warunków gospodarczych niż umiarkowany lub dynamiczny wzrost. Innym z prawdopodobnych przyczyn optymizmu na polskim rynku jest przeświadczenie, że fundamenty rodzimej gospodarki są na tyle silne,
że nawet potencjalne wyhamowanie, nie utrudni prowadzenia biznesu w sposób znaczący.


Polscy przedsiębiorcy są pewni siebie

Potwierdzenie znajdujemy w wynikach badań „Leasing Index 2019”. 41 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia koniunktury w 2019 roku. Jednak tylko 22 proc. przygotowuje się na taką ewentualność. Wniosek jest prosty – polscy przedsiębiorcy po latach prosperity są dziś pewni siebie i swojej pozycji na rynku.

W analizie „Leasing Index 2019” uwagę przykuwają także wskazania respondentów dotyczące obszarów planowanego rozwoju. O ile w badaniu z 2016 roku zdecydowanie dominowały „nowe produkty i usługi” (47 proc. wskazań), dziś podobny odsetek respondentów wskazuje wzrost zatrudnienia (po 40 proc.).
W kontekście spadającego bezrobocia i rosnących płac – czynników, które utrudniają pracodawcom skuteczną politykę kadrową – taki wynik mógłby zaskakiwać.
W rzeczywistości świadczy jednak o drzemiącym w firmach potencjale, skrępowanym często właśnie przez niedobór odpowiednich specjalistów.


Leasing gwarantuje bezpieczeństwo

Jak wynika z badania Santander Leasing przedsiębiorstwa, które korzystały lub obecnie korzystają z leasingu w większej mierze ukierunkowane są na rozwój swojej działalności, niż firmy które z leasingu nigdy nie skorzystały – 65% do 50%. Zarówno wśród korzystających jak i niekorzystających z leasingu dominują te same plany rozwoju – zwiększenie zatrudnienia, rozwój portfolio oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Korzystający z tej formy finansowania w większym stopniu wskazują dwa pierwsze obszary (około połowa) niż niekorzystający (około jedna trzecia).


– Z punktu widzenia firm leasingowych bardzo znaczące jest, że wśród naszych klientów skłonność do inwestowania w rozwój jest wyższa niż średnia. Deklaruje
ją aż 65 proc. firm, które korzystały z leasingu. Odczytujemy to jako dowód, że firmy które w przeszłości korzystały z tej formy finansowania w sposób świadomy mogą planować rozwój, doceniając korzyści z wykorzystania zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału
– mówi Krzysztof Kowalewski. – Co bardzo istotne, wraz
ze wzrostem zatrudnienia firmy częściej planują jednoczesny rozwój w wielu obszarach i tym częściej odchodzą od finansowania rozwoju własnymi środkami
i częściej skłaniają się ku leasingowi. W przypadku przedsiębiorstw od 10 do 49 pracowników odsetek ten stanowi aż 31 proc.
podsumowuje.

***

Santander Leasing (dawniej BZ WBK Leasing) to firma z 20-letnim doświadczeniem. Od 1999 roku sfinansowała ponad 300 tysięcy przedmiotów, w tym blisko 150 tys. samochodów osobowych i ciężarowych. Najdroższym przedmiotem leasingu był Boeing 737, o wartości ponad 100 mln złotych. Rozwój, który nastąpił w ciągu dwóch dekad działalności najlepiej obrazuje fakt, że w 2018 roku spółka sfinansowała ponad 80 razy więcej przedmiotów niż w pierwszym roku swojej działalności.

Santander Leasing jest w ścisłej czołówce firm leasingowych, będąc wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz gwarancję rzetelności we współpracy z klientami.

Więcej informacji mediom udziela:

Maciej Sokołowski

Biuro Prasowe Santander Leasing

Kom: +48 795 520 960

E-mail: m.sokolowski@attentionmarketing.pl