Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem
Więcej...
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otworzyła Terminal Cukrowy w Porcie Morskim Gdańsk
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zainwestowała ponad 100 milionów złotych w budowę Terminalu Cukrowego, silosu i infrastruktury nabrzeża. Pozwoli to Spółce
Więcej...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Grupa Enea nawiązują współpracę dla rozwoju energii odnawialnej w Polsce
Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego, pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Eneą i Eneą Wytwarzanie, rozpoczyna współpracę, której efektem będzie budowa
Więcej...
Pomoc suszowa – ponad 180 mln zł na kontach rolników
Nabór wniosków o pomoc suszową ruszył w tym roku 3 października, a na konta rolników trafiło już 180 mln zł. Do biur
Więcej...
Budżet UE na lata 2021–2027: Czas na decyzje
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października Komisja Europejska wezwłaa szefów państw i rządów UE do przedstawienia
Więcej...
„Programy rządowe dla polskiej wsi” spotkania w województwie śląskim
W dniach 21, 25 i 27 września br. w pięciu miastach województwa śląskiego odbyły się spotkania poświęcone prezentacji działań podejmowanych
Więcej...
Koła Gospodyń Wiejskich wnioskują o blisko 25 mln zł
Od maja do końca września Koła Gospodyń Wiejskich złożyły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski na blisko 24,8 mln
Więcej...
Pomoc suszowa – apel ministra
Od trzech dni wypłacane są już pieniądze w ramach pomocy suszowej. 3 października ruszyło przyjmowanie wniosków o pomoc dla gospodarstw
Więcej...
Przed zbiorem kukurydzy
Pocżątek października to tradycyjnie okres rozpoczęcia zbiorów kukurydzy na ziarno. W tym roku nie zaobserwowano tak znacznego skrócenia czasu wegetacji
Więcej...
Lider branży oświetleniowej z wirtualną umową PPA
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej...
Polski kandydat na unijnego komisarza ds. rolnictwa zaakceptowany przez PE
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej...
Popularność automatów mięsnych w Niemczech
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej...