Aplikacja mobilna dla rolników – KRUS poszerza kanały komunikacji z beneficjantami
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia aplikację mobilną na smartfony w systemie Android, umożliwiającą szybkie i wygodne w obsłudze wyświetlanie komunikatów KRUS. Dodatkowo użytkownicy będą
Więcej...
Wyspecjalizowali się w kradzieżach środków ochrony roślin -policyjna specgrupa rozbiła gang.
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej...
Potrzebna konsolidacja zarządzania w rolnictwie
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia działań na
Więcej...
Kombinat Rolny Kietrz dołączył do giełdy rolnej
Na Platformie Żywnościowej powiększa się grono przedsiębiorstw zainteresowanych handlem pszenicą na elektronicznej giełdzie towarów rolno-spożywczych. Kombinat Rolny Kietrz zamierza korzystać
Więcej...
Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w
Więcej...
Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy
– Państwo to wspólnota. Dobrze funkcjonuje, gdy jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Dziękuję ministrowi Szumowskiemu, który zdaje sobie sprawę z
Więcej...
Szkody powodowane przez ptaki chronione
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z wnioskami wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju, wystąpił 18 maja 2020 r.,
Więcej...
Ukraina wybuduje fermy kur niosek na Łotwie
Więcej dowiesz się tutaj.
Więcej...
„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i
Więcej...
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Więcej...
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali
Więcej...
Walka z ASF przynosi dobre efekty
Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia –
Więcej...